Friday, 14 March 2014

Motion 14 mars

This challenge is organized by Felicia over at the Geeky Blogger's Book Blog.

Har inte gjort mycket under veckan, men här kommer ändå en post. Tänkte passa på att helt enkelt hålla den här formdagboken här istället. Jag twittrar varje dag vad jag gjort men håller inte vidare koll i slutändan så bra att ha det här.

Saturday: 1,15 hour walk
Sunday: 2,45 hour walk
Monday 5 km bike (rest day ;)
Tuesday: 5 km bike + 7,2 km walk
Wednesday: 5 km bike + 30 min walk
Thursday: 9 km bike + 1 hour workout class
Friday: 9 km bike

That was my week, a good one :)

No comments:

Post a Comment